Månad: maj 2020

Nästan alla städer har fått sina namn av någon särskild anledning. Inte alla gånger behöver det vara en särskilt logisk anledning, och i de flesta fall har en och annan kung varit förebilden till namnet. Sverige är ett gammalt land och många namn på Sveriges städer har funnits med en lång tid. Stockholm har exempelvis […]

Läs mer

Landala är en centralt belägen stadsdel i Göteborg som vid sidan av Annedal och Haga var en av stadens första arbetarförorter. Idag bor nästan 5000 människor i stadsdelen som på många sätt kan sägas äga distinktionen av att vara en centralt belägen del av 1950-70-talens miljonprogram. I dagens Göteborg är Landala en stadsdel i Centrum […]

Läs mer
bulk