bild Sundbybergsportalen

Sundbyberg har ett rikt kultur och föreningsliv.

Föreningar, klubbar, kultur, idrott i Sundbyberg. Tele, öppettider länk till hemsida (med gul stjärna har portalsida/hemsids).

Föreningar

ABF Sundbyberg
Hemsida Duvbo IK, Idrottsplatsen, Sundbyberg Duvbo IK
Idrottsplatsen
08-284474
Sundbyberg
Folkets Hus i Sundbyberg
Hemsida Friteatern, Sturegatan 39, Sundbyberg Friteatern
Sturegatan 39
08 - 564 884 20
070-648 78 71
Sundbyberg
Föräldraföreningen Mot Narkotika
Hela Människan
Hemsida Lions Club Nova Solna/Sundbyberg, , Lions Club Nova Solna/Sundbyberg

Elisabeth Ehrnström 073-302 87 05 (ordförande)
Jeanette Wadelius 070-465 86 70 (vice ordförande)

Hemsida Pan trio / Pan music, Spelmanshöjden 26, Sundbyberg Pan trio / Pan music
Spelmanshöjden 26
08 - 628 65 53
0706286557
Sundbyberg
Hemsida Rädda Barnen, Landsvägen 39, Sundbyberg Rädda Barnen
Landsvägen 39
08-698 90 00
Postgiro: 90 20 03-3
Sundbyberg
Sundbybergs Bangolfklubb
Sundbybergs Fotoklubb
Sundbybergs Jazzklubb
Sturegatan 39 /Bristol
08- 583 539 84
Sundbyberg
Hemsida Sundbybergs Museum & Arkiv, Fredsgatan 4, Sundbyberg Sundbybergs Museum & Arkiv
Fredsgatan 4
08-7068178
Sundbyberg
Sundbybergs Scoutkår
Hemsida Sundbybergs Stadsbibliotek, Järnvägsgatan, Sundbyberg Sundbybergs Stadsbibliotek
Järnvägsgatan
08-706 84 80
Sundbyberg
Hemsida Tango Bristol Sundbyberg, Sturegatan 39, Tango Bristol Sundbyberg
Sturegatan 39