Samtidigt som Göteborgs Stad blir större, krävs det fler bostäder och dessa måste byggas i ytterområdena. Invånarantalet ökar hela tiden och fram till 2035 har det beräknats att befolkningen har vuxit med mer än 150 000 invånare. Det har byggts alldeles för lite bostäder under de senaste decennierna. Konsekvenserna av det är att det nu är omkring 250 familjer och även cirka 600 barn som är hemlösa. Dessa får bo i tillfälliga bostäder och det är inte värdigt i dagens välfärdssamhälle.

Det blir dyrare för kommunerna och väldigt påfrestande för familjerna och då särskilt för barnen. Många är även trångbodda, på grund av att det bor många fler personer än vad bostaden är anpassad för. Visst kommer det ta tid att komma till rätta med detta problem, men det måste göras något åt det så snart som möjligt. Ett annat sätt att hantera den bostadsbrist som finns är att försöka få flera människor som äger en fastighet, och kanske har rum som står tomma, att hyra ut dessa. Politikerna vill göra det smidigare att hyra ut ett rum eller kanske även hyra ut sin kolonistuga, under längre perioder.

Integration

I områden som Norra Biskopsgården Bergsjön, Hjällbo och Gårdsten bor många invandrare och där är utanförskapet stort. Därför vill vissa politiker bygga småhus i ytterområdena, för att på så sätt locka dit familjer med goda inkomster. Då blir det ett mer blandat boende och i och med flera bostadsrätter och villor, blir även integrationen bättre. Det är viktigt att de nyanlända får lära sig språket, gå i en skola tillsammans med många svenska barn, för att komma in i det svenska samhället. Av de femton mest utsatta stadsdelarna ligger fyra i Göteborg.