Det var Gustav II Adolf som grundade det som kallas ”Dagens Göteborg”. Det är därför han står som staty på Gustav Adolfs torg i centrala Göteborg. I tätorten Lödöse, som ligger fyra mil uppåt Göta älv, är det stället som kan ses som det medeltida föregångaren av Göteborg. Och detta för att Lödöse var en av medeltidens viktigaste statsbildningar i Sverige. Eftersom Lödöse låg för långt från Göta Älvs mynning anlades en ny stad – Nya Lödöse byggdes på 1400-talet vid Säveåns utlopp, där Gamlestaden ligger i dag. Gamla Älvsborgs fästning vid Klippan som ligger i nuvarande stadsdelen Majorna-Linné byggdes tidigare, på 1300-talet. Fästningen erövrades av danskarna två gången, 1563 och 1612. För att svenskarna skulle få tillbaka fästningen tvingades de betala otroligt höga lösensummor, de så kallade Älvsborgs lösen, för att få tillbaka fästningen.

Under 1600-talet

I början av 1600-talet grundades staden Göteborg på Norra Älvstranden av Karl IX, som var Gustav II Adolfs far, precis öster om Älvsborgsbrons norra fäste. Tyvärr förstördes den av danskarna under kriget 1611. I dag återstår endast en kyrkoruin och vissa lämningar. När Gustav II Adolf sedan påbörjade uppbyggnaden av det som i dag är Göteborg, lade han staden vid Utrella, som är dagens Otterhällan.

1700-talets Göteborg

Under detta århundrade blev Göteborg ett viktigt centrum först och främst för norra Europa. Vid mitten av 1700-talet hade Göteborg över 10 000 invånare. På grund av Göteborgs rikliga sillfångst blev det Sveriges största fiskestad. Under 1731 grundades Svenska Ostindiska Kompaniet, som också blev Sveriges första internationella handelsfartyg. I och med det blev Göteborg Europas centrum för handel med varor från Fjärran Östern och Kina.

1800-talet

Under detta århundrade grundades ett flertal mekaniska verkstäder, som till exempel Lindholmens Varv, Göteborgs Mekaniska Verkstad och Eriksbergs Verkstad. Dessa blev med tiden Sveriges största varv. Men 2014 meddelade ägaren till Götaverken Cityvarvet, som nu var det enda kvarvarande varvet, att verksamheten måste läggas ned. Så i maj 2015 fick de sista anställda lämna varvet och det blev aktion på de inventarier som fanns kvar. I och med det hade en av Göteborgs industrihistoria tagit sitt slut.

Under 1900-talet

Ända sedan Göteborg grundades har sjöfarten varit viktig, för att i början på 1900-talet bli en av Skandinaviens viktigaste exporthamn. Nu hade rederierna vuxit och skeppsvarven tagit dominans om industrin. Efter sjöfartsindustrin kom SKF och Volvo. Under 1970-talet drabbades Göteborg extra hårt när Sverige kom att få en stor varvskris. Det var den tunga verkstadsindustrin som åstadkom detta. Sviterna av detta blev att de störa skeppsvarven Lindholmen, Götaverken och Eriksberg i stort sett försvann från stadens näringsliv. Nu blev det miljötekniken och IT som växte. SKF och Volvo har fortsatt att vara några av Göteborgs allra viktigaste inkomstkällor.

Göteborg i dag

Dagens Göteborg är en innovationsstad, och många teknikföretag har etablerat sig där. Nya stadsdelar har skapats där de gamla varven låg. Men ett flertal av de gamla varvs- och industribyggnaderna har antingen bevarats eller byggts om. År 2012 firar Göteborg sitt 400 års-jubileum och i skrivande stund pågår ett stort antal stadsutvecklingsprojekt på flera av stadens platser.