Detta muséum har en samling som först och främst omfattar västerländsk konst från 1400-talet och fram till nutid. Den har en betoning på Norden och den nordiska konst som kommer från sekelskiftet och som är sällsynt i sitt slag. Du hittar även visuell konst, tecknade serier och barnböcker på museet. Syftet som Göteborgs konstmuseum har är att de vill förändra vårt sätt att se och uppleva konst genom att ta fram konstnärer och verk ur ett annat perspektiv än vad som är väntat. Det är av stor vikt att konstmuseet ska verka som en social och kulturell mötesplats.

Tredje största konstmuseum i Sverige

Om man ser till antal verk är Göteborgs konstmuseum det tredje största i Sverige. Den samling som finns där är äldre konst och även modern och nutida. Förutom utställningar finns där även olika program med föreläsningar, familjeaktiviteter, visningar och skapande verkstad. Varje år har museet cirka 250 000 besökare, och det kommer folk från världens alla hörn. Konstmuseet har fått tre stjärnor i Michelins Green Guide, och det gör att folk med konstintresse reser långväga för att se museets utställning. Museet har ofta tillfälliga utställningar genom att de lånar in konstverk och samlingar från andra museer till olika utställningar.

Historik

En gång i tiden fanns det i det Ostindiska huset i Ostindiska kompaniets tidigare byggnad en konstavdelning vid Göteborgs Museum. Detta museum bildades 1861. Här ligger idag Göteborgs Stadsmuseum som utöver konst även hade etnografiska samlingar, naturhistoriska och historiska samlingar. År 1865 skänkte Göteborgs Konstförening sin konstsamling till museet och den bestod i huvudsak av så kallad Düsseldorfmåleri. Denna samling blev underlaget för Göteborgs konstmuseum. År 1878 inrättades en inköpsnämnd och den kände landskapsmålaren Berndt Lindholm tillsattes som intendent för konstsamlingen. År 1906 tillträdde Axel L Romdahl och han stannade i hela fyrtio år. Romdahl hade många kontakter inom Göteborgs rika medelklass och även i den internationella musévärlden. I och med det kunde han expandera museet under 1900-talets första hälft.

När samlingen växte behövdes större lokaler, och det nya konstmuseet som ritades av Sigfrid Ericson och Arvid Bjerke uppfördes 1923. Själva museet invigdes två år senare, och den högt placerade byggnaden har en imponerande framtoning. Arkitekturen påminner om den romerska antiken, men anknyter även till den svenska klassicismen som kommer från 1920-talet. Göteborgs konstmuseum har sedan invigningen 1925 byggts ut två gånger. År 1968 byggdes en flygel med utställningshall på den gamla byggnadens östra sida, och även tre etager på baksidan, där den moderna samlingen skulle finnas.