Vid Sveriges västkust, vid Kattegatts mynning och beläget på båda sidorna av Göta älvs mynning ligger Göteborg. Norr och nordväst om Göta älv finner man Hisingen, som tro det eller ej, är Sveriges fjärde största ö. Den största delen av Hisingen ligger i Bohuslän, medan det övriga Göteborg, och en mindre del av Hisingen ligger i Västra Götaland. I Kattegatt utanför Göteborg ligger den vackra skärgården som består av flertal småöar. Den södra delen av dessa småöar tillhör Göteborgs kommun och den norra delen av skärgården utgör Öckerö kommun.

Göteborgs geografi

I Göteborg domineras naturen av stora bergåsar och i dalgångarna är det lerslätter, något som kallas sprickdalslandskap. De berg du ser är kala eller kan ha ett tunt jordlager. Älvar och åar flyter i dalarna från inlandet i Västra Götaland. Det var under istiden som dessa sprickdalar skapades. De löper antingen väst-östlig eller sydväst-nordöstlig riktning. Den huvudsakliga jordarten är morän, och det var under istiden som berggrunden grusades till det. I Göteborgstrakterna är de äldsta jordarterna omkring 100 000 år gamla och de består av bottenliggande lokalmorän. Annars så domineras jordartbildningen av något som kallas för randbildningar. Bergen är lägre vid kusten och de fortsätter ut i havet som en skärgård. Skogarna som finns här är antingen barrskog i inlandet, eller lövskog vid kusten.