Både Göteborgs Stad och Göteborgsregionens mål om ihärdig tillväxt ställer höga krav på att panera fysiskt när det gäller näringslivet. Det planeras för att verksamheter ska finna sin bästa plats för de verksamhetsutövningar som görs. Näringslivsutvecklingen ska vara hållbar, och både markanvändning och samhällsplanering ska skapa en god tillgänglighet för de olika verksamheter som finns. Det gäller både för person- och varutransporter. Ett mål är att det ska vara enkelt att starta en verksamhet och även driva ett företag i Göteborg.

Olika strategier för att hålla en bra näringsutveckling

• Att öka näringslivets mångfald.

• Att öka de möjligheter som finns för sysselsättning.

• Viktigt är även att prioritera så transporter är hållbara.

• Att även stärka stadens attraktivitet.

Verksamhetsplaneringar

Det är viktigt att kunna planera för verksamheter som ger en vägledning som ska fungera som stöd för verksamheter och planeringar. I dag finns en rapport som ger vägledning till företagare på till exempel vilka typer av lägen eller mark i Göteborg Stad som är mest gynnsamma för olika branscher. Dessa faktorer innefattar en attraktiv miljö för t.ex. boende, kultur, trafik, service, nöjesutbud och att det ska finnas goda möjligheter att erbjuda en kvalitativ utbildning.