Själva Göteborgs Stad är indelad i tio olika stadsnämnder, och dessa beslutar i de frågor som berör fritidsverksamhet, individ- och familjeomsorg, och även social omsorg för äldre och funktionshindrade. De tio olika stadsdelsnämnderna är Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum, Lundby, Majorna-Linné, Norra Hisingen, Västra Göteborg, Västra Hisingen, Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg. De tio olika stadsdelsnämnderna är i sin tur indelade i mindre delområden. Förutom dessa stadsdelsnämnder finns ett flertal facknämnder som har olika inriktningar och ansvarar för vissa specialområden. Dessa kan vara trafik, utbildning och bostäder.

Göteborg stad eller kommun

År 1971 blev Göteborgs stad Göteborgs kommun. Det var då stadskommunerna avskaffades som ett begrepp i lagstiftningen. I juni 1983 beslöt kommunfullmäktige att stadsbegreppet borde användas de gånger som det inte har att göra med kommunalrättsliga konsekvenser. Därför används åter igen namnet ”Göteborgs Stad”, som även är den stavningen som används, eftersom det är ett namn och inget begrepp. År 1971 slutade begreppet stad användas administrativt. Under 1950-talet tog kommunen för statistiska ändamål fram en indelning i basområde. Med det menas att ett basområde var ett befolkningsområde där cirka 400 människor bodde. Flera basområden kunde samlas till ett så kallat primärområde, och dessa i sin tur samlades ihop till stadsdelar. Innan denna indelning fanns en indelning som bestod av 83 stadsdelar. Detta begrepp försvann officiellt 1990 när stadsdelsnämnds reformerna infördes. Men det gamla begreppet kan användas även i dag, när det gäller gränsdragningar av fastigheter. De kan även användas i dagligt tal och finns kvar i de fastighetsförteckningar som finns i kommunerna.

Dagens stadsutvecklingsprojekt i Göteborg

Nu 2019 ska Göteborgs Stad växa till en framtidsstad, och bli en storstad. Därför byggs stadskärnan om och i skrivande stund är det svårt under vissa stunder att komma fram i centrala Göteborg om du färdas med bil. Det byggs om i stort sett överallt. Meningen är att Göteborgs Stad ska bli en framtidsstad. Både nya bostäder och mötesplatser håller på att byggas. Det ska bli lättare att ta sig fram med kommunaltrafik, och staden ska bli mer cykelvänlig. Meningen är att staden ska växa med cirka en tredjedel fram till 2035. Omkring 80 000 nya bostäder ska byggas och även nya arbetsplatser. Redan 2023 vill Göteborg Citysamverkan att Göteborg ska bli årets stadskärna, men då behövs ett bra samarbete mellan alla parter inom samfällighetsföreningen.