Idag är det många som antingen jobbar som frilansare eller är egenföretagare. Det kan bli ensamt, samtidigt som det ger mycket frihet. Genom att bo i en stad finns det dock många möjligheter till både samarbete, att hitta arbetskamrater och att vara delaktig i nätverk.

Arbete med frihet

Förr i tiden behövde nästan alla arbeta på en särskild plats och under bestämda tider, vare sig det handlade om att jobba i fabrik, ha en bondgård eller om du var lärare eller ekonom. Nu för tiden är det många som reser i jobbet. Många arbeten innebär också mycket mer frihet. Istället för att behöva sitta på kontoret en särskild tid kan datorn och mobilen i sig utgöra ett kontor. För många frilansare och egenföretagaren är det just datorn som utgör arbetsrummet och de kan flytta detta sitt arbetsrum mellan sommarstugan och staden. Om du är frilansare kan du hyra rum hos https://helio.se/ – de har rum och kontor över hela landet. Det innebär att om du bor i Umeå, så kan du passa på att arbeta när du är i Göteborg eller Stockholm i eget kontor. Den möjlighet som dagens arbetsmarknads innebär, har medfört att fler startar eget företag eller arbetar som frilansare.

Staden

Dessa slags jobb är särskilt vanliga i städer. Genom att bo i en stad kan du lätt bygga ett nätverk med andra frilansare, antingen genom olika event eller grupper, eller genom att dela kontorshotell med andra egenföretagare. Även om du jobbar med egna projekt, är det viktigt att kunna samarbeta och hitta nya uppdragsgivare och även nya arbetspartners. Det finns många som jobbar som frilansare eller egenföretagare som delar kontor i både de stora städerna som Göteborg och Stockholm, men också på mindre orter. Storleken på staden har viss betydelse för att kunna utveckla ett arbete och nätverka då det finns fler människor i en stor stad, men många gånger fungerar samarbeten och nätverk lika bra och ibland bättre, på mindre orter. Personer som jobbar självständigt är å ena sidan mycket drivna personer som klarar att lägga sina egna scheman, ta kontakter och ”skapa” sina jobb; å andra sidan behöver man andra, både för det sociala livet men också för att få hjälp och råd.

Socialt liv

För frilansare ger det större möjligheter att få arbetskamrater om de bor och verkar i en stad. Även om du inte har en arbetspartner, så hittar du andra personer i samma situation – vilket ofta kan kännas skönt. Det underlättar att få dryfta olika problem som juridik, ekonomi och marknadsföring med andra. Men det ger också en möjlighet att gå på företagsluncher och delta i event – olika sammanhang som gör att du känner att du också har en arbetsgrupp som du tillhör.