Nästan alla städer har fått sina namn av någon särskild anledning. Inte alla gånger behöver det vara en särskilt logisk anledning, och i de flesta fall har en och annan kung varit förebilden till namnet. Sverige är ett gammalt land och många namn på Sveriges städer har funnits med en lång tid. Stockholm har exempelvis fått sitt namn genom att sätta ihop flera betydelser till ett ord som går att uttala. Att man sammanfört orden stock, för timmer, och holm har länge varit en rimlig förklaring. Men andra menar att det snarare är en holme i vattnet, där vattnet “stockar” sig. Hur det än vill vara med den saken är det tydligt hur ett satsnamn kan växa sig fram ur människors fantasier och kreativitet.

Namnet Göteborg

Namnet Göteborg verkar snarare härstamma från 1600-talet, då staden grundades som en befäst stad vid Göta älv. En stad bildas troligen när allt större handel förekommer och allt fler köpmän strömmar till samma plats. Än idag är Göteborg ett centrum för handel och erbjuder stora som små företag utrymme att växa. Dagens företagare har en något mer utvecklad situation och möjligheter än dåtidens handlare i Göteborg. Den som driver det lilla företaget kan exempelvis sälja fakturor för att snabbt få in nya pengar. Göteborgs läge har alltid varit lukrativt, då det är en port västerut, och hamnen har haft en stor betydelse för stadens utveckling. När Göteborg grundades var det en av de mest befästa städerna i Europa. Så kanske föga oväntat är namnet Göteborg helt enkelt en sammankoppling mellan Göta älv och ordet borg. Idag ska inte namnet avskräcka från ett besök, utan här finns allt möjligt gästvänligt för alla smaker.