En yrkesgrupp som växer sig allt större är frilansarna. Allt fler personer väljer att arbeta som frilansare och allt fler företag väljer att anlita frilansare i stället för att anställa egen personal. Många nya företag som till exempel Uber och Lyft baserar i princip hela sin verksamhet på frilansare.

Många frilansare arbetar helt virtuellt och behöver inte rent fysiskt vara på plats hos sina kunder. Detta gör det möjligt för dem att arbeta i princip var som helst. De kan till exempel arbeta från TV-soffan i vardagsrummet, på ett café eller på ett coworking space. Många av de frilansare som har denna frihet väljer att bosätta sig i någon av våra större städer som Malmö, Göteborg och Stockholm. Även om man till stor del kommer att arbeta hemifrån är valet att bo i en storstad något som kommer att påverka hela tillvaron.

Mycket är sig likt

Vad avser grunderna fö att driva ett företag är dessa desamma oavsett om man bor i en storstad eller på landsbygden. Även om det finns undantag för vissa branscher är det samma regler för att driva företag oavsett var man är bosatt. Även de grundläggande principerna för företagande och företagsekonomi är givetvis universella. Debet och kredit ska gå ihop och sett i längre perspektiv måste intäkterna överstiga utgifterna.

Även finansieringen av verksamheten är densamma. Det måste alltid finnas tillräckligt med pengar i verksamheten för att kunna betala de löpande kostnaderna i form av lön, skatter, inköp av utrustning med mera. Behöver man extra kapital till verksamheten är den enklaste lösningen att använda sig av Qred för att ansöka om ett företagslån eller någon annan form av finansiering. Använder man sig av Qred har det inte någon betydelse varifrån man driver sin verksamhet. Qred är internetbaserat och accepterar kunder från hela vårt avlånga land.

Fördelarna med att arbeta i en storstad

Det finns många yrkesfördelar med att verka som frilansare i en storstad. En avgörande fördel är närheten till och mängden av andra företag. Som frilansare ger det stora möjligheter att nätverka och i slutändan hitta nya kunder. En annan fördel är utbudet av kontorsplatser varifrån man kan utföra sitt arbete när man har tröttnat på att arbeta hemifrån. Förutom möjligheten att hyra en lokal på traditionellt sätt erbjuder storstäderna möjligheter till coworking och andra temporära kontorslösningar, vilket är något som många frilansare föredrar.

Nackdelarna med att arbeta i en storstad

Nackdelarna med en storstad är inte många men de finns. Den främsta nackdelen är kostnaderna. I princip är allting dyrare i en storstad. Det gäller allt från hyra och mat till transporter och nöjen. Ska man arbeta som frilansare i en storstad gäller det att verksamheten rullar på och genererar pengar varje månad. Annars kan storstadsvistelsen få ett hastigt och abrupt slut.

Sammanfattningsvis måste fördelarna med att driva sin verksamhet i en storstad klart överväga nackdelarna. Arbetar man som frilansare och verksamheten genererar bra med pengar bör man definitivt överväga att bosätta sig i en storstad. Detta gäller särskilt om man har ambitioner att verksamheten ska växa. Att vara verksam i en storstad öppnar nya möjligheter som man inte finner någon annanstans.